ELCIES is an intelligent Platform and Bot for connecting healthy lifestyle providers to consumers! ELCIES personalise healthy offer(s) and rewards based on Physical Activity Data that collected from different devices, wearable and mobile phones.

Latest News

Category Specific RSS

ELCIESPrivacy-Statement-HomeExercies

Privacy Statement 

Tijdelijke actie: Persoonlijke Workouts en Oefeningen

ELCIES heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen www.elcies.com met persoonlijke informatie omgaan.
Alle gegevens die door ELCIES.com worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan ELCIES.com geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Het doel van het registreren van persoonsgegevens door ELCIES.com is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.
We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.
Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie).
Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot ELCIES.com behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.
In uitzonderingsgevallen deelt ELCIES.com informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.
Onze site stelt communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.
ELCIES.com gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
ELCIES.com zal naar aanleiding van een on-line verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.
Contact opnemen met ELCIES.com
Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, over www.ELCIES.com of uw ervaringen met onze website, kunt u contact met opnemen met:

ELCIES bv

Rotterdamseweg 183C
2629 HD DELFT
The Netherlands
+ 31 (0) 15 2682628
info@elcies.com